Måkene er tilsynelatende i ferd med å forlate kysten til fordel for byer og tettsteder. Her finner de rikelig med mat, og trygge hekkeplasser. Men hvor mange måker som egentlig lever i byene vet vi lite om.

I prosjektet «Bymåker» setter NINA fokus på de urbane måkene. Bli med på dugnaden og tell måker der du bor.

Noen av spørsmålene vi ønsker å få svar på er:

  • Hvor mange måker lever i norske byer og tettsteder?
  • Hvorfor trekker måkene inn til byene?
  • Hva kan vi gjøre for å redusere konflikten mellom måker og mennesker?